Konstituerende styremøte på onsdag

Grorud Venstre ønsker velkommen til konstiturende styremøte onsdag 4. februar. Vi skal fordele arbeidsoppgaver i det nye styret, legge opp strategi for valgkampen og behandle forslag til uttalelser til Oslo Venstres årsmøte. Det er så langt kommet inn ett forslag til uttalelse: “Groruddalen må få styre pengesekken selv!”

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Linje 5 på Ammerud

Foto: Linn Beate Kaald Thoresen

INNKALLING TIL KONSTITUERENDE STYREMØTE I GRORUD VENSTRE

Du innkalles til styremøte i Grorud Venstre:
Onsdag 4. februar Kl. 19.00 – 21.00 i Sagstuveien 5a

Forslag til saksliste:

FORMALIA
– Godkjenne innkalling
– Godkjenne dagsorden
– Godkjenne referat

KONSTITUERING
– Konstituering av styret
– Styrets arbeidsform

POLITISKE SAKER
– Saker i bystyregruppen
– Uttalelser til årsmøtet

ORGANISASJONSSAKER
– Valgkamp
– Kulturkvelder (forslag fra Hisham)
– Årsmøtet i Oslo Venstre

EVENTUELT

Alle i Grorud Venstre er velkommen på styremøtet!
Styremedlemmer som ikke kan komme, bes om å si ifra til leder på e-post: [email protected] eller tlf 916 25 869 så raskt som mulig.

Med vennlig hilsen
Grorud Venstre

Linn Beate Kaald Thoresen /s/
Bydelslagsleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**