Per Tore Woie æresmedlem i Norges Unge Venstre

Per Tore Woie, styremedlem i Arendal Venstre, tidlegare leiar i Norges Unge Venstre, gruppesekretær for Lars Sponheim på Stortinget, statssekretær på statsministerens kontor i første Bondevikregjeringa og mykje meir, blei utnemnt som Unge Venstres første æresmedlem etter år 2000

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


under 100-årsfesten.

Anne Tørå Solsvik, Per Tore Woie og Lars Sponheim

Foto: Jan Kløvstad

Under stor jubel fortalte Unge Venstreleiar Anne Tørå Solsvik at Per Tore Woie var utnemnt til æresmedlem. Venstreleiar Lars Sponheim talte til Per Tore Woie, og både her og i talen til Venstres 125-årsjubileum tidlegare i veka siterte partileiaren Per Tore Woies definisjonar av Unge Venstre og Venstre si rolle:

“Ett eller annet sted inne blant motkulturer og demokratisk sinnelag, mål- og avholdssak, ligger det en ryggmargsfølelse av at det fortsatt er frihetskamp det handler om. Som Johan Sverdrup sa det, om at ethvert menneske skal bli “medberettiget, medinteressert, medhandlende og medansvarlig”.

Det er denne demokratiske ånd, denne tillit til og respekt for det enkelte menneskes ukrenkelighet, denne kjærlighet til menneskelig frihet som fortsatt er og må være Venstre.”

Arendal Venstre gratulerer!

I jubileumsfesten stilte Arendal med heile tre Unge Venstreleiarar: Olav Ljøsne 1976-1979, Per Tore Woie 1992-1994 og Anne Tørå Solsvik som blei valt i 2007. Her er alle tre saman med partileiar Lars Sponheim.

Olav Ljøsne, Anne Tørå Solsvik, Per Tore Woie og lars Ponsheim

Foto: Jan Kløvstad

Les også Arendals Tidende. Også Agderposten har omtale av æresmedlemskapen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**