Gode oppvekstvilkår for barn og unge i Vestfold

Re Venstre ønsker at beslutninger skal fattes så nær brukerne som mulig. Vi ønsker å invitere ungdommen til samfunnsengasjement, medvirkning og innflytelse over egne oppvekstvilkår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Solstrand veiviser avstand

Foto: Tore Rykkel

Re Kommune inviteres til å slutte seg til Handlingsprogram 2008 — 2018: Gode oppvekstvilkår for barn og unge i Vestfold. Handlingsplanen har sin bakgrunn i stigende oppmerksomhet rundt det økende antall ungdommer som faller ut av skolen og som ikke kommer inn i arbeid etter endt skolegang. Re Venstre støtter en tilslutning av planen med følgende tillegg:

Det opprettes et ungdomsråd blant elevrådene ved de videregående skolene i fylket, anslagsvis 5-7 medlemmer. Gruppen velger 1-2 medlemmer som møter i styringsgruppen.

Forslaget til tillegg fremmes i HOV 04.02.2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**