Vil ha “Lindrande behandling” som sak i kommunestyret

Venstre-representant Laila Svorstøl — saman med Høgre og Krf – kom i siste formannskapsmøtet med ei skriftleg oppmoding til ordførar Arve Helle om å ta spørsmålet om tiltaket “Lindrande behandling” opp på nytt som eiga sak i neste kommunestyremøte

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Dei tre partia meinte at det etter budsjettvedtaket i desember rår ein heil del uvisse om realitetar og konsekvensar av vedtaket — både når det gjeld omfang, innhald og organisering av tilbodet. Etter tre års prosjektprøving er Fjaler kommune å rekne som ein føregangskommune på dette fagområdet. Det er såleis viktig at kommunestyret får høve til å drøfte dette som eiga sak slik at kommunen kan halde fram med å sikre eit best mogeleg tenleg tilbod til innbyggarane også for framtida.

Ordførar Helle svara at han ikkje ville setje saka på saklista. Dermed blir det opp til kommunestyret å avgjere om spørsmålet skal takast opp som eiga sak.

Laila Svorstøl

Foto: Hogne

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**