Bystyresaker 26. februar, åpent gruppemøte 9. februar kl 1730 på Sjøloftet

Bystyregruppa i Arendal Venstre inviterer til åpent gruppemøte med gjennomgang av sakene til bystyremøtet 26. februar, komitemøta 12. februar og

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


formannskaps- og planutvalsmøte 19. februar.

Vel møtt mandag 9. februar kl 1730 på Sjøloftet på Langbrygga.

Om sakene, sjå her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**