Nei til straff for religionskritikk

I et hvert demokrati er og skal ytringsfriheten være helt grunnleggende. Regjeringen ønsker å avskaffe blasfemiparagrafen — og så langt er Venstre helt enig. Men når den samme regjeringen samtidig foreslår å videreføre deler av paragrafen i den såkalte rasismeparagrafen, er man på ville og farlige veier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det kan fort være fristende å spørre: Hva er det neste man ønsker å forby kritikk av?

Kritikk både av religion, livssyn og religionsutøvelse kan bli oppfattet som både ubehagelig og krenkende av noen. Men å forby de uttalelser man ikke liker med straff, vil medføre et viktig inngrep i vår grunnleggende ytringsfrihet. Det noen måtte oppleve som kritikk må i stedet møtes med debatt i full åpenhet.

"—Ytringsfriheten er en skjør plante som må vernes om. Det er skremmende at ytringsfriheten så lett kan forhandles bort.", sier "Fritt Ords" styreleder Francis Sejersted i en kommentar til regjeringens utspill.

Jeg kan ikke få blitt mer enig i det som Fritt Ords leder uttaler.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

I stedet for å begrense ytringsfriheten, er tiden inne til å tydeliggjøre vår ytringsfrihet, og i så måte har Venstre foreslått endring i Grunnloven som nettopp skal presisere at frimodige ytringer om religion skal være tillatt.

4. februar 2009

Kåre Pettersen
Stortingskandidat Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**