Ja til ytringsfrihet – også i spørsmål om livssyn

Kritikk av religion, livssyn og religionsutøvelse kan bli oppfattet som ubehagelig. Men å forby de uttalelser man ikke liker med straff, er et stort og uheldig inngrep i ytringsfriheten. Det noen måtte oppleve som kritikk må i stedet møtes med debatt i full åpenhet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tonje Løwer Gurholt. Fra Venstres landsmøte 2008.

Venstre har foreslått grunnlovsendring
Venstre mener tiden er inne for å tydeliggjøre ytringsfriheten, ikke begrensen den. Derfor har vi foreslått en grunnlovsendring som skal presisere at frimodige ytringer om religion er tillatt.

– Ytringsfriheten er helt grunnleggende i et demokrati. Individets frihet til å kritisere religioner og religionsutøvelse er nødvendig, også om noen vil oppfatte kritikk som ubehagelig. For Venstre er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby. Venstre har derfor lenge ment at blasfemiparagrafen bør oppheves, da slike ytringer ikke bør møtes med straff, men med debatt og marginalisering i det offentlige rom, sier leder og stortingskandidat i Telemark Venstre Tonje Løwer Gurholt

Finnes allerede vern mot hat
Vi har allerede i dag straffeskjerpende bestemmelser for hatefulle handlinger, som skadeverk øvd mot gjenstander som har religiøs verdi. Det er også straffbart å hindre eller avbryte en offentlig religiøs sammenkomst, avslutter Tonje Løwer Gurholt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**