Økonomiske rettigheter for foreldre/foresatte når barn under 18 år er på sykehus

Re Venstre fremmer følgende forslag til som uttalelse fra Vestfold Venstre sitt årsmøte 2009. Uttalelsen er utarbeidet av Elin Berg Schmidt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Forskning, medisin, helse

Foto: Microsoft

Alle foreldre med syke barn under 12 år har rett til å være hjemme med barnet inntil xx dager i året og få utbetalt full lønn for dette. Ordningen opphører fra barnet er fylt 13 år.

En "glipp"(?) i lovverket gjør at samfunnet ikke gjør forskjell på en forkjølelse eller en operasjon.
Man har ingen rettigheter som sikrer foreldre økonomisk hvis barn over 12 år skal innlegges på sykehus/havner på sykehus og foreldre må være borte fra jobben.
I prinsippet legges det opp til at f.eks en 13-åring må reise til operasjon på Rikshospitalet på egen hånd og være alene i dagevis. Det kan ikke være riktig at lovverket ikke skal omfatte en ordning som sikrer foreldre lønn ved å følge barn på sykehus.

I offentlig sektor og i en del private bedrifter har de ordninger som "velferdspermisjon med lønn", men dette gjelder altså ikke over hele arbeidslivet. I vårt demokratiske og regulerte velferdssamfunn er det et "rusk i systemet" at noen skal ha krav på dette — andre ikke.
Det kan ikke være riktig at noen skal få tapt arbeidsfortjeneste dekket, mens andre må ta fri uten lønn, ta ut feriedager eller undergrave systemet ved å late som man er syk.

Vestfold Venstre ønsker å oppfordre Stortinget til å utarbeide økonomiske rettigheter til foreldre/foresatte med barn under 18 år som er innlagt på sykehus.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**