Elektronisk stemmegivning!!?

Gerd-Eva Holtung har sendt følgende interpelasjon om elektronisk stemmegiving til ordføreren.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Teknologi, pc

Foto: Luth

De prinsipielle problemene med elektronisk valg kan vise seg å være langt alvorligere enn dagens system.
En overgang fra valg med stemmesedler i urner til elektronisk valg innebærer at man går fra et valgsystem som kontrolleres og legitimeres av borgerne, til et valgsystem basert på ekspertstyre.
Det er vel viktig at vi har et valgsystem som er så åpent og enkelt at alle kan forstå det og har mulighet til å kontrollere at det fungerer som det skal? Da først sikrer vi demokratiet.

En overgang til elektronisk valg beveger oss fra en modell som er velprøvd og hvor man kjenner svakhetene, til et system hvor truslene er mer uklare og ukjente.

1. Vet ordføreren om elektronisk stemmegivning er forenlig med demokratiske krav til hemmelig stemmegivning?
2. Er det juridisk delte meninger om hvor langt kravet strekker seg i forhold til Den europeiske menneskerettighetskommisjonen (EMK) artikkel 3 ?
3. Vet ordføreren om man under prøveordningene i 2011 vil tillate både kontrollerte og ukontrollerte omgivelser for stemmegivning, og hvordan man vil sikre trygghet og personvern for innbyggerne?

Gerd-Eva Holtung
Re Venstre.

Se også oppslag i Teknisk Ukeblad om E-valg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**