Medlemsvekst i Nord-Trøndelag

For tredje år på rad opplever Nord-Trøndelag Venstre en medlemsvekst. Fylkeslaget hadde 483 betalende medlemmer i 2008, en økning på 38 i forhold til 2007.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


-Nord-Trøndelag Venstre går inn i et valgår, og er godt rustet til det med en medlemsvekst på over 40 nye medlemmer. 483 betalende medlemmer ved årsskiftet. Dette gjør at vi må klare 500 i løpet av det nye året, sier fylkesleder Andre N. Skjelstad. Han fremhever at det atypisk for et parti å øke medlemsmassen. Trendene går mot lavere medlemstall for politiske partier om dagen.

Tilsvarende tall for tidligere år er:

2007: 445
2006: 412
2005: 401
2004: 412
2003: 409
2002: 373

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**