Trygg E18 og styrka jernbane

– Venstre står samla for en offensiv samferdselpolitikk i landsdelen, og jeg er også glad for at Venstre på Stortinget alt i budsjettet for 2009 har lagt et langt sterkere trykk på å bygge Eidangertunnelane er regjeringa har. Venstre foreslo 45 millioner i sitt alternative budsjett høsten 2008, mens regjeringa ikke foreslo ei eneste krone. Nå i tiltakspakka foreslår regjeringa 30 millioner, og det er veldig positivt. Venstres stortingsgruppe vil forsøke å få regjeringa med på å øke summen til 45 millioner kroner, for å få planene fortere ferdig og legge grunnlaget for en enda mer miljøvennlig trafikk mellom Sørlandet og Oslo, sier Venstres gruppeleder i Arendal, Jan Kløvstad. På felles fylkesårsmøte for Venstre i de to Agderfylka fikk han enstemmig støtte fra delegatene på denne uttalelsen:

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


“Aust- og Vest-Agder Venstre vil prioritere følgande prosjekt i Nasjonal transportplan:

E18 bremsespor Brekka 1

Foto: Jan Kløvstad

1. Ny trygg og ulykkesfri E18 med midtdeler mellom Arendal og Tvedestrand.

Tog

Foto: Wikipedia

2. Starte arbeidet med Eidangertunnelane mellom Larvik og Porsgrunn, detaljplanlegging av samankopling mellom Vestfoldbanen og Sørlandsbanen over Brokelandsheia, samt planlegging av kystnær trasé for høgfartstog.

3. Legge til rette for betre service for reisande med tog og ekspressbussar for å gjere kollektivtrafikken til og frå landsdelen stadig meir attraktiv.

Venstre vil presse på for at Arendal og Tvedestrand kommunar vedtar kommunedelplan for ny E18 innan utgangen av 2011, med målsetting om å sette spaden i jorda for trygg veg med midtdelar i 2014.”

Einstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**