Medlemsmøte 9. mars

Skolebruksplanen har vært ute på høring og skal opp til behandling i oppvekst- og kulturkomitéen 11. mars. Det innkalles med dette til medlemsmøte mandag 9. mars kl. 18.00 i Bamble Rådhus. Her kan komme med dine synspunkter på planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Dokument, program

Foto: Microsoft

Skolebruksplanen slik den er forfattet av kommunalsjef Grete Gjelten har vært gjenstand for heftige diskusjoner på flere møter rundt om i kommunen. I tillegg har mange synspunkter kommet fram i media. Spørsmål som tas opp er bl.a: Skal det for framtida være én ungdomsskole på Langesundshalvøya, Skal kretsgrensene mellom barneskolene på Stathelle og Langesund endres? Skal elever på 8. – 10. trinn på Herre og Rønholt samles i én ungdomsskole på Rugtvedt? Skal det tilrettelegges et tilbud for elever med generelle lærevansker gjennom en forsterket skole på Rugtvedt? Kom og si din mening i tillegg til å bidra med innspill til andre aktuelle saker som komitèen har på sitt sakskart den 11. mars!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**