Rådmannen i Re Kommune foreslår lukkede politiske møter

Rådmannen i Re foreslår at diskusjoner av økonomiplan og budsjettprosess i formannskapet skal behandles bak lukkede dører.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Saksdokumenter

Foto: Microsoft

Re Venstre mener at Rådmannens forslag bryter de demokratiske grunnprinsippene. Kommunelovens paragraf 31 fastslår at hovedregelen er åpne møter i folkevalgte organer.

Åpenhet og innsyn i beslutningsprosessene er viktig for at alle borgere skal kunne orientere seg i og delta i folkestyret. Borgerne skal kunne delta på egne premisser, uten at det kreves spesialkompetanse. Åpenhet hindrer maktmisbruk og er en forutsetning for tillit.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**