Bosetting av flyktninger: Fordommer fordummer!

I 2003 påsto representanter for Sandefjord Høyre at det var sammenheng mellom flyktningestrømmen og den åpenlyse handel med narkotika i byen, i 2007 ble begrensningen av mottak av flyktninger begrunnet med at fremmedkulturelle ungdommer i byen har stått for vold og trusler og at utlendinger er involvert i mange voldtekter. Nå er begrunnelsen at vi må passe våre egne lommebøker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jordkloden

I Venstre ønsker vi at Sandefjord skal ta i mot de flyktningene Integrerinigs- og Mangfoldsdirektoratet (IMDI) ber oss om. Vi er også overbevist om at dagens rammebetingelser er gode nok til at kommunene ikke taper på å bosette flyktninger. Dersom de går inn for å legge forholdene til rette.

Sandefjord Høyres politikk for bosetting av flyktninger står i sterk kontrast til Høyres program for perioden 2005 — 2009 hvor det står at: "Høyre vil føre en innvandringspolitikk der innvandrere, asylsøkere og flyktninger er ressurser, og avviser stempling av innvandrere som en svak gruppe. I tråd med dette må innvandrerne utfordres til å bidra positivt gjennom arbeidsinnsats, kulturformidling og samfunnsdeltagelse. Høyre vil legge til rette for at innvandrere så raskt som mulig kan skape velferd for seg selv og sine familier ved å høste fruktene av egen innsats."

Ved Stortingsvalget i 2009 kommer Vestfold Høyres to fremste kandidater, Svein Flåtten og Anne Gro Olafsen, fra Sandefjord. Velgerne i Vestfold har krav på å få vite om de to kandidatene følger Høyres program — eller om de stiller seg bak Sandefjord Høyres begrunnelser for å si nei til det antall flyktninger IMDI ber om.

Norge fører en stram flyktning- og asylpolitikk. Så stram at vi ofte opplever situasjoner hvor

Tor Homleid

Tor Homleid
Foto: Karin Frøyd

flyktninger som er integrert og bidrar i det norske samfunnet blir kastet ut. Som for eksempel Sabah Magid, den kurdiske flyktningen som var ansatt i Sandefjord kommune inntil han mistet oppholdstillatelsen. Ordfører Bjørn Ole Gleditsch var en av Sabah Magids støttespillere i Sandefjord. Den samme ordføreren sa før jul nei til å la 30 enkeltmennesker som Sabah Magid få en sjanse i Sandefjord. Forstår han ikke sammenhengen mellom den ene og de mange ?

Tor Homleid,
Politisk nestleder,
Vestfold Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**