Elektrifiser Rørosbanen og Meråkerbanen

På helgas fylkesårsmøte i Sør-Trøndelag Venstre fremmet Trondheim Venstre en uttalelse om elektrifisering av Rørosbanen og Meråkerbanen som fikk full oppslutning. – Elektrifisering av disse strekningene er viktig for å øke kapasiteten og sikre mer stabil trafikk mellom Trondheim og Oslo, sier leder i Trondheim Venstre, Lars Jølle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Uttalelsen fra fylkesårsmøtet:

Elektrifiser Rørosbanen og Meråkerbanen

Jernbane, tog, skinner

Med tanke på sårbarheten vi har i dag, den miljømessig dårlige løsningen, og den manglende kapasitetsutnyttelsen mellom Trondheim og Oslo, ber Trondheim Venstre om at regjeringen og Stortinget setter en elektrifisering av Rørosbanen, Solørbanen og Meråkerbanen øverst på listen over nye utbyggingsprosjekter.

Ved å elektrifisere og bygge flere og lengre krysningsspor på Rørosbanen og Solørbanen vil en sikre mer stabil trafikk mellom Trondheim og Oslo (samlet over Rørosbanen/Solørbanen og Dovre¬banen), bl.a. ved at flere togsett kan benyttes på Rørosbanen. I tillegg vil dobbelsporet mellom Gardermoen og Hamar ytterligere bedre situasjonen når det er ferdig. Ved driftsavbrudd på Dovrebanen (eller når den tidvis vil være stengt når 200 km/t-Dovrebanen skal bygges) vil det meste av den prioriterte trafikken kunne gå på Rørosbanen, slik at passasjerer og godskunder i stor grad ikke bli skadelidende.

Ved å elektrifisere Rørosbanen, Solørbanen og Meråkerbanen økes transportkapasiteten mellom Trondheim og Oslo, samt mellom midt-Sverige og sør-Skandinavia. I tillegg til å legge til rette for den strekt ønskede flyttingen av godstransport fra bil til bane mellom Trondheim og Oslo, kan elektrifiseringen også gi (betydelig) godstrafikk fra/til Sverige — det er kapasitets¬problemer i Sør-Sverige.

Miljømessig vil en slik elektrifisering være gunstig — en overgang fra dieseltog til elektriske tog vil være positivt for miljøet og klimaet, og den økte kapasiteten kan føre til (stor) overgang fra bil til bane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**