Hedmark Venstre går inn for nytt fjøs og ridehall på Storsteigen

Uttalelse fra fylkespartiets årsmøte på Tynset

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


NYTT FJØS OG RIDEHALL PÅ STORSTEIGEN VIDEREGÅENDE SKOLE.

 Komiteen for videregående skole, kompetanse og forskning, kultur og idrett og internasjonalt arbeid i Hedmark Fylkesting var høsten 2008 på besøk på Storsteigen videregående skole. Der fikk de se et fjøs i dårlig forfatning. Bygningene egner seg dårlig både som fjøs for dyra og som undervisningslokale.

 Hedmark Venstre, sammen med Høyre, Krf og Pensjonistpartiet fremmet derfor i sitt alternative budsjett et forslag om å bevilge 20 millioner kroner til nytt fjøs og ridehall på Storsteigen videregående skole. Forslaget falt med stemmene til SP, AP og SV.

 På Storsteigen videregående utgjør hestehold en viktig del av tilbudet på skolen. Venstre krever derfor at Fylkesrådet fatter et nytt vedtak i forhold til Storsteigen Videregående skole, og bevilger 20 millioner kroner til nytt fjøs og ridehall.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**