Sigdal krever svar fra Navarsete om RV 287

Runolv Stegane (V) som nå er fungerende ordfører i Sigdal sendte i går brev til statsråd Liv Signe Navarsete med krav om snarlig svar når det gjelder utbedring av RV 287 (Sigdalsvegen).
– Jeg forventer at det nå blir fortgang i saka. Strekningen Hole-Foss bru er ferdig prosjektert og reguleringsplan er vedtatt. Med rask behandling kan det bli bygging til sommmeren, sier Runolv Stegane.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Vei

Foto: Microsoft

Til samferdselsdepartementet
v/statsråd Liv Signe Navarsete

FORSKUTTERING AV 40 MILLIONER KRONER til RV 287
I brev av 02.10.2006 til statsråd Liv Signe Navarsete tok Sigdal kommune opp sa k om ytterligere forskuttering av opprustning av RV 287. I svar til kommunen av 08.11.2006 skriver du at du vil se positiv på en søknad om forskuttering dersom fylkeskommunen er positiv.
Sigdal kommune har tidligere (2005) forskuttert 25 millioner kroner ved opptak av lån. Renter på lånet dekkes av kompensasjonspengene fra KRD som overføres kommunen/næringslivet på grunn av innføring av høgere arbeidsgiveravgift. Dette er i tråd med tilsagnsbrev fra daværende Kommunal-og regionalminister Erna Solberg.

Buskerud fylkeskommune behandla ny søknad (40 millioner kroner) fra Sigdal kommune 17.12. 2008 med positivt vedtak. Jf. brev til deg av 13.01.2009 fra fylkesordfører Roger Ryberg. Men siden forskutteringsrammen for Buskerud overskrides, må saken avgjøres (prinsippet) av deg som statsråd.
Statens Vegvsen har prosjektert anlegget. Kommunen har vedtatt reguleringsplan. Næringslivet i kommunen ved hjørnesteinsbedrifta Sigdal Kjøkken AS har sagt ja til å bruke kompensasjonspengene til å dekke renter på lån. Alt ligger til rette for en rask avgjørelse og til å sette arbeidet i gang. Et positivt vedtak vil være helt i tråd med Regjeringens innsats for å få opp aktivitet og å beholde arbeidsplasser.

Sigdal kommune forventer derfor at det tas en avgjø relse i tråd med ditt svar av 08.11. 2006, slik at Statens Vegvesen kan sette i gang arbeidet.

Med hilsen

Sigdal kommune
Runolv Stegane
(fungerende) ordfører
32711403
Mobil: 93448328

Oppslag Bygdeposten 10.02.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**