Uheldig prispåslag på kommunale tomter

Det gir et uheldig signal til potensielle innflyttere når Haugesund kommune beregner seg 150 000 kroner i fortjeneste på kommunale tomter. Det sier May Britt Vihovde til Haugesunds Avis.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

May-Britt Vihovde

Foto: Audun Halaas

Hun varsler at det kan være aktuelt å se på denne praksisen ved neste budsjettbehandling. Påslaget kan slå uheldig ut for Haugesund i konkurranse med nabokommunene som i større grad selger tomter til selvkost. Vihovde poengterer at kommunene i stor grad konkurrerer om de samme innflytterene.

— Kommunens politikk utelukker en del personer og familier fra å bosette seg i byen, sier Vihovde. For unge i etableringsfasen kan det være særlig vanskelig å finansiere disse ekstra kostnadene.

Les mer her >>

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**