Venstrerepresentanter på skolebesøk

Venstres medlem i Driftskomiteen Heidi Flaten (bildet) og nestleder Inger Lise bangstad besøkte Frol Oppvekstsenter 10. februar. Dette som ledd i en nasjonal Venstrekampanje om å besøke 100 skoler på 100 dager.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Heidi Flaten

Foto: Fotograf Hattrem

På Frol Oppvekstsenter fikk de en grundig innføring i forholdene ved skolen av enhetsleder Bjørn Wiik.

Venstrerepresentantene Flaten og Bangstad hadde tre spørsmål om forholdene ved skolen:
•Hva har de på skolen å lære meg?
•Hva er skolens praktiske behov systematisk videreutdanning?
•Hva kan skolen fortelle meg om elever som sliter og elever som er veldig flinke?

-Enhetslederen gav en meget god beskrivelse av forholdene ved skolen, sier Heidi Flaten. Hun ble særlig imponert over prosjektet KOM(kreativt oppvekstmiljø).

-I Venstre tar vi den politiske ombudsrollen på alvor, sier Flaten, det er noe helt annet å besøke den enkelte skole og lære om forholdene enn å lese sakspapirer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**