Bystyret fulgte Venstre

Bystyremøtet mandag kveld ga flere gjennomslag for Venstre. Flertallet sluttet seg til Venstres forslag om å sette et klart klimamål i saken om fremtidens byer. Partiet fikk også gjennomslag for å foreta en gjennomgang av Forhandlingsutvalget oppgaver og rolle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Rådhuset i Stavanger

Foto: Venstres bystyregruppe i Stavanger

Du kan se hele bystyremøtet på web-tv fra Rogalands Avis her >>

Bystyret behandlet mandag kveld handlingsprogrammet for Framtidens Byer. Handlingsprogrammet viser forslag til tiltak som gjøre det mulig for storbyområdet å møte klimautfordringene. Venstre ønsket et klarere forpliktende vedtak og fikk støtte for dette.
Bystyret vedtok mot stemmene til FrP, Venstre forslag: “Stavanger kommune slutter seg til et måltall for reduksjon av klimagassutslipp på minimum 20 % innen 2020.”

Da bystyret behandlet sak om plan for forvaltningsrevisjon for revisjon for perioden 2009-2012 fremmet Venstre forslag at også Stavanger kommunens forhandlingesutvalg måtte underlegges revisjon. Det har vært stor diskusjon om åpenhet og maktsturkturer i Stavangerpolitikken.
Forslaget “Bystyret anmoder kontrollutvalg at forhandlingsutvalgets mandat og praksis blir gjennomgått som eget forvaltningsprosjekt.” ble satt fram av Venstre og enstemmig vedtatt i bystyret.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**