Graverende dårlig styring fra Arbeids – og inkluderingsministeren

– Køene i NAV har vedvart i svært lang tid. Det er oppsiktsvekkende at statsråden ikke har greid å sette inn tiltak tidligere, sier Venstres André N.Skjelstad.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


– Finanskrisens virkning med økt ledighet har regjeringen visst om i lang tid, derfor er det rimelig spesielt at det kommer stadig rapporter om nedbemanning ved NAVkontorer: Dette gir ikke inntrykk av at NAV er i stand til å håndtere den store mengden av arbeidssøkere som kommer på toppen av allerede store arbeidsoppgaver. – Toppen av kransekaka er når arbeidsledige blir bedt om å gå på sosialkontoret.

– Det er svært fristende å mene at hoder burde rulle her, sier Skjelstad. – Når vi ikke krever det så er det fordi vi mener at styringssituasjonen i NAV er så alvorlig at Dag Terje Andersen nå må sette alt inn på skape ro blant ansatte, sørge for tilstrekkelig midler til overtid slik at køene blir tatt unna, og slutte å nedbemanne særlig i Oslo hvor situasjonen er alvorlig for både brukere og ansatte. NAV må slutte med å konsentrere seg mest om systemer og bruke mer av ressursene på å møte brukere, og sørge for at de får god behandling.

– Det er regjeringens ansvar at NAV er i stand til å håndtere den økte ledigheten, avslutter Skjelstad.

Lars Sponheim

Foto: Rune Kongsro

Krever redegjørelse
Opposisjonen har skrev brev til statsråd Andersen, og krever en redegjørelse om situasjonen i NAV. Les brevet her.. Venstre-leder Lars Sponheim mener at regjeringen kort og godt stryker i krisehåndtering. — Det kommer jo pakke på pakke. Men dem skal beskyttes mot krisens verste følger, er jo dem som rammes. Poenget med reformen var jo at folk ikke skulle sendes fra kontor til kontor. Dette står til stryk, sier Sponheim til NTB.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**