Medlemsmøte med Kåre Pettersen

Vi har vært så heldige å få Kåre Pettersen som er førstekandidat på Vestfold Venstre sin stortingsliste til å komme på medlemsmøte i Re Venstre. Møte vil være på Retek torsdag 5 mars kl 19:30. Møte legges opp som en dialog mellom Kåre og forsamlingen, hvor Kåre vil ha en kort innledning om hva han står for politisk som stortingskandidat.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

 Kåre Pettersen og Aina Dahl

Kåre Pettersen og Aina Dahl

Kåre Pettersen er Venstres gruppeleder i fylkestinget i Vestfold. Kåre er i tillegg med i fylkesutvalget og medlem av hovedutvalget for næring og samferdsel. Kåre er medlem av styret i Vestfold Venstre hvor han også hadde vervet som nestleder i fire år. I tillegg er Kåre med i lokalpolitikken i Stokke kommune, og er i denne perioden (2007-2011) leder av det faste utvalg for plansaker / hovedutvalg for miljø og kommunalteknikk.

Til daglig arbeider Kåre med ansvar for internasjonalt salg og markedsføring i programvarebedriften MultiPlus Solutions AS i Sandefjord. Kåre er utdannet økonom, er 52 år, samboer og bor på Vear.

Kåre Pettersen

Kåre Pettersen

Venstres sosialliberale grunntanke sammen med at partiet er uavhengig av ulike interesseorganisasjoner var noen av grunnene til at det nettopp ble Venstre. Politisk er Kåres hovedengasjement knyttet til næringspolitikk, samferdsel og skole. Dette betyr ikke at også andre områder i politikken ikke engasjerer. Tvert om!

 Kåre Pettersen til Stortinget

Kåre Pettersen til Stortinget

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**