Vestfold Venstre krever ny Vestfoldbane innen 2019

Det var et enstemmig fylkesårsmøte som vedtok jernbaneuttalelsen hvor Vestfold Venstre forventer at regjeringen i Nasjonal Transportplan for perioden 2010 – 2019 legger opp til en vesentlig raskere utbygging av Vestfoldbanen. Planen må sikre dobbeltspor til Larvik innen 2019.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tønsberg jernbanestasjon

Foto: Kåre Pettersen

Videre må ny trase (Eidangertunnel) til Porsgrunn på plass i samme periode, som den første delen av en ny framtidsrettet Sørvestbane.
Vestfoldbanen er den Intercity-strekningen med det største potensialet og må derfor gis prioritet. Derfor må det planlegges byggestart også for parsellen Holm — Holmestrand-Nykirke i løpet av 2010.

Vestfold Venstre ser utbygging av Vestfoldbanen som et viktig klima- og miljøtiltak. En moderne dobbeltsporet jernbane vil også gjøre det mulig å utvikle et bedre lokaltogtilbud i Vestfold. Samtidig vil jernbaneutbygging bidra til en mer balansert vekst på Østlandet og utvikle et integrert arbeids- og utdanningsmarked.

Saken er også omtalt bl.a. i Østlands-Postens nettutgave.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**