Åpent møte om innvandrere og flyktninger

Rådmannen inviterer til møte med kommunestyrerepresentanter og enhetsledere/administrasjonsansatte i kommunen med spørsmål om i hvilken grad Alvdal skal bosette flyktninger. Møtet er en etterlengtet reaksjon på IMDI (Innvandrings- og Mangfoldsdirektoratet) sitt brev i høst med spørsmål om kommunen kunne ta imot flyktninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Alvdal Venstre har tidligere etterlyst reaksjon på IMDIs henvendelse og vi ser positivt på rådmannens initiativ.

Møtet avholdes på Aukrustsenteret (Flåklypa-salen) tirsdag 24. februar kl. 18:00. (På grunn av dette møtet er Venstres gruppemøte samme dag er utsatt til kl. 20:00.)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**