Årsmelding 2008

Ullern Venstre økte sitt medlemstall fra 50 til 57 i 2008. Vi ser et stort potensiale i å øke medlemsmassen i et stortingsvalgår. Flere av styrets medlemmer har vært aktive i den lokale politiske debatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Det er avholdt 6 styremøter. Styrets medlemmer, samt eldregeneral Leon Bodd, har vært aktive i Oslo Venstre; Odd Einar Dørum, som er Stortingsrepresentant, sitter i en rekke fora i og utenfor Venstre. Tina S. Kornmo er styremedlem i Oslo Venstre og leder Oslo Venstres integrasjonsforum, og Liv H. Wiborg leder Oslo Venstres helseforum. Leon sitter i det sentrale eldreråd. Leon, Tina og Odd Einar ble også nominert til Oslo Venstres stortingsvalgsliste. Leon og Odd Einar er også vararepresentanter til bystyret.

Venstres gruppe i Ullern bydelsutvalg (BU) blir ledet Liv, som også er medlem i helse- og sosialkomiteen (UHSK). Kristin Langaker er varamedlem i UHSK. Bent Erik bakken er nestleder i BU, leder BU’s arbeidsgruppe for barnehager og sitter som medlem i kultur- og oppvekstkomiteen (UKOK). Ingeborg Hungnes er varamedlem i UKOK. Bente er medlem av byutviklings- og samferdselskomiteen (UBSK), der Berit Kvæven er varamedlem.

Lagets arbeid har i hovedsak vært sentrert om aktivitetene i BU. Som et eksempel har lagets initiativer og innsats hva angår barnehager, ført til at er kapasiteten øket kraftig i 2008. Også hva angår helsesaker og byutviklingssaker har Ullern Venstre, ofte i samarbeid med bystyregruppen, ført frem saker til glede for Ullerns borgere. Eldre har f eks unngått å måtte flytte til andre sykehjem.

Lokallagets årsmøtet 2007 satte ned en arbeidsgruppe for å se på forskning, innovasjon og næringsutvikling. Gruppen hadde tre møter og fikk vedtatt en uttalelse på Oslo Venstres årsmøte i tråd med arbeidets konklusjoner.

Styret håper at aktivitet, medlemstall og synbarhet skal bedres også i 2009. Det vil være viktig i et valgår.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**