Bystyre 12.februar 2009

To store debatter i dagens bystyre, men fornuften har ennå ikke satt sitt grep blant byens folkevalgte.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Et stort sakskart, men det var to saker som dominerte dagens bystyremøte.
Helhetlig parkeringspolitikk for Bodø sentrum
Se saksfremlegget på Bodø kommunes hjemmesider.

Artikkel i AvisaBodø

Det er bra at det finnes et ønske om å satse på kollektiv, men disse planene er for begrenset mente Venstres bystyresrepresentant under dagen debatt i bystyret. Venstre mener planene må inkludere hele det nye sentrum, fra Stormyra til Moloveien, men posisjonen ønsker bare å avgiftsbelegge sentrum og beholde gratis parkering på City Nord og for Bodø Videregående. Venstres representant mente som Rødt, Høyre og Frp at planen burde utsettes til etter at det foreligger en helhetlig kollektivtilbud for byens befolkning før saken ble behandlet, men utsettelseforslag fra disse partiene ble nedstemt. Bystryrerepresentanten fra Venstre, Terje Cruickshank, mente i debatten at denne parkeringsplanen bare skaper nye problemer med fremmedparkering i sentrum og ikke vil bidra til økt kollektivkjøring.

Terje Cruickshank på bystyre talerstolen

Terje Cruickshank på bystyre talerstolen

Bodø havn AS – Mulig medeier i havnebygget AS. Bygging og utleie av bygg til hotellformål
Se saksfremlegget på Bodø kommunes hjemmesider.

Artikkel i AvisaBodø

En deprimerende debatt i et kamerateripreget og stumt bystyre. Her talte representantene fra Rødt og Venstre for døve ører, og resultatet ble som signalene på forhold tegnet. Igjen har posisjonen med Frp og Høyres støtte gjort et vedtak som ikke fremmer troen på demokratiet og de folkevalgte. Og igjen gjort et vedtak som etter representanten fra Venstres syn ikke er til det beste for bysamfunnet og byutviklingen.

Andre saker
Bodø Venstre fikk gehør for at Høyskolen i Bodø blir en del av fag/ brukergruppen i forbindelse med det nye Biblioteket.

Forslag om at større del av krisepakken fra Regjeringen ble oversendt til Bodø Ungdomsråd og lokalutvalgene for disponering og prioritering av prosjekter ble nedstemt.

Ellers stemte representanten i stor grad sammen med opposisjonen på andre saker der bystyret ikke var enstemmig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**