Barnevernet skal granskes

Bystyret vedtok sist onsdag at barnevernet i Haugesund skal granskes.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

baby

Foto: A.Hovstø

Bystyret behandlet plan for forvaltningsrevisjon 2008-2012 i sitt møte den 11. februar 2009. Et enstemmig bystyre var her enig med forslaget fra kontrollutvalget om at barnevernet i Haugesund bør granskes. I en slik granskning vil barnevernets etterlevelse av regelverket, systemer og rutiner og organisering bli belyst.

I Haugesund er det svært mange barn som får barnevernstiltak sammenlignet med andre kommuner. I de siste årene har det vært en kraftig økning i antall saker og barnevernet sliter med å overholde lovpålagte krav og frister. Vi kan derfor risikere at de mest utsatte barna i kommunen ikke får den hjelpen de har behov for innen forsvarlig tid. Dette er ikke akseptabelt.

Haugesund Venstre har programfestet at vi vil styrke barnevernet. Kommunen skal sikre barn og unge gode oppvekstvilkår. Det må også være gode samarbeidsrutiner mellom alle instanser som arbeider med barn og unge i kommunen.

Ta gjerne kontakt med Venstres medlem i kontrollutvalget, Svein Abrahamsen, dersom du har innspill til forhold som vi bør se nærmere på i den kommende granskningen av barnevernet. Han kan nås på e-post: [email protected].

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**