Inviterer Navarsete til Sigdal

– Liv kan signe Sigdalsvegen. Men hun må snarest vise handlekraft, sier fungerende ordfører i Sigdal Runolv Stegane (V)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


INVITERER NAVARSETE TIL SIGDAL: LIV KAN “SIGNE” SIGDALSVEGEN
Fungerende ordfører i Sigdal Runolv Stegane (V) er på offensiven. Etter at han fikk et rekordraskt svar fra statsråd Liv Signe Navarsete tidligere i uka, der han bad om rask avgjørelse for opprustning av RV 287 (Sigdalsvegen) har han fått blod på tann. Nå inviterer han statsråden til Sigdal, “slik at du ved selvsyn og kjøring kan få oppleve de mange stygge “fartshumpene” på strekningen Hole-Foss bru. Vi byr deg på kaffe og Sigdalskling, skriver Stegane i sitt brev til statsråden.

Valgbilde

Foto: Knut Arne Jenssen

– Jeg tar statsrådens raske svar som positivt, selv om hun henviser til at saken ligger til vurdering i Vegdirektoratet. Dette er en politisk sak, som må løses av Navarsete. Sigdal kommune låner 40 millioner kroner for å hjelpe staten til å utbedre en forfalt veg. Kommunen og hjørnesteinsbedrifta Sigdal Kjøkken dekker renter på lån. Men vi må få en bekreftelse fra Navarsete på at Sigdal får pengene tilbake. Vi er klare til å stikke spaden i jorda, sier Stegane.

-I en situasjon der Regjeringa roper om å holde hjula i gang innen anleggssektoren, er denne vegutbedringa “manna fra himmelen”. Vi forventer derfor at du raskt tar en politisk avgjørelse og sier ja til en kommune som vil forskuttere 40 millioner kroner for staten. Når du skal heim til Sogn i helga, vil du ved å kjøre Sigdalsvegen få en vakker naturopplevelse, men også en skrekkopplevelse mht. dårlig veg på nevnte strekning. I en kommune der Sp har 45 prosent av stemmene, er du selvsagt hjertelig velkommen! Vi stiller opp med kaffe og lefsekling, skriver Stegane (V) i sitt invitasjonsbrev til statsråden.

Oppslag Bygdeposten 14.02.: Byr Navarset på kaffe og kling

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**