Nei til nedlegging av togstasjoner!

– Skal Indre Østfold være en region som fortsatt skal blomstre, og samtidig gå i front med miljøvennlige løsninger, er det skivebom å ofre fire togstasjoner, mener samtlige Venstrelag i Indre Østfold.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Nedlegging av stasjoner er ikke forenlig med en offensiv satsing på jernbane. Det er å gå baklengs inn i framtida å legge ned stasjoner for å tilpasse Østre linje til nytt togmateriell. – Skal det være realitet i togsatsingen må det derimot satses på plattformer og opprusting av stasjonene, slik at nye tog kan stoppe på alle stasjoner, mener Venstrelagene i Indre Østfold.

– Dette er det beste for pendlerne, det beste for lokalbefolkningens togtilbud og et offensivt tiltak for å bekjempe klimakrisen. Slik kan regionen beholde sin egenart, samtidig som Indre Østfold vil være attraktiv for såvel private familer som de innovative kreftene innenfor framtidens og dagens næringsliv.

Tønsberg jernbanestasjon

Foto: Kåre Pettersen

– Venstre vil derfor være en pådriver for å få flere avganger og bedre regularitet slik at flere velger toget framfor bilen. Østre linje har et enormt kundepotensiale som NSB må øke med flere avganger og ikke færre stasjoner, mener Venstre.

– For å minske reisetiden til Oslo er det også helt nødvendig med endringer på strekningen Ski-Oslo. For det første må det komme nytt dobbeltspor på strekningen. For det andre må togene til og fra Østre linje kjøre uten stans mellom Ski og Oslo.

I tillegg vil Venstre at det tilrettelegges for en rundbane mellom Indre og Ytre Østfold gjennom en gjenåpning av sporet mellom Rakkestad og Sarpsborg. Dette ville gi innbyggerne i Østfold mulighet til krysse fylket med tog.

Hobøl Venstre, Simen Saxebøl
Spydeberg Venstre, Ivar Vågen
Askim Venstre, Erik Bråten
Eidsberg Venstre, Britt Fladmark Holta
Trøgstad Venstre, Johan Ekhaugen
Rakkestad Venstre, Jan Tore Gjøby
Rita Sletner, 1. kandidat Østfold Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**