Nordland Venstres Miljøpris 2008

Nordland Venstre gir Miljøprisen 2008 til begge folkeaksjonene mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen v/Gaute Wahl, som nå har forent sitt engasjement til en felles aksjon med bred mobilisering blant folk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Venstres miljøpris 2008

Foto: Terje Cruickshank

Trusselbildet mot livet i havet er sammensatt. Konflikten mellom petroleumsaktivitet og fiske og miljø blir stadig mer problematisk. Områdene for oljeaktivitet som nå planlegges, er i kystnære områder som også er viktige gyte- og oppvekstområder for fiskebestander. Derfor vil Venstre innføre vern mot petroleumsaktivitet, inkludert seismikkskyting utenfor Lofoten og Vesterålen. Venstre vil heller ikke åpne for leteboring eller utlysing av blokker i noe havområde før en samlet forvaltningsplan for de aktuelle områdene er utarbeidet.

Nordland Venstre mener derfor at der er viktig at det skapes engasjement og aktivitet i viktige miljøsaker, og dette er folkeaksjonene et godt eksempel på i kampen mot oljeboring i Lofoten og Vesterålen. Aksjonene bidro til den oppmerksomhet som seismikkskytingen fikk i sommer og nødvendigheten av årvåkenhet fra de som ikke ønsker oljeaktivitet i sårbare onråder. Det er særlig det brede folkelige engasjement for en viktig sak som gjør at Nordland Venstre ønsker å gi Folkeaksjonene miljøprisen. Nordland Venstre er glad for det arbeidet som disse aksjonene har gjort over lengre tid, og som nå har dannet grunnlag for at kreftene nå er forent i en felles aksjon. Venstre ønsker folkeaksjonen lykke til og håper på et godt og konstruktivt samarbeid.

Nordland Venstre støtter aksjonsgruppen og oppfordrer våre medlemmer til å melde seg inn.

Mer info på Lofotaksjonens nettsider.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**