Kulturkommune i krise trenger hjelp

Nordland Fylkeskommune har et ansvar som regional utviklingsaktør til å hjelpe en kulturkommune i krise.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Interpellasjon til Fylkestinget 23.02.2009 fra Franziska Wika, Venstre

Se artikkel på NRK/Nordland – Klikk her.

Narvik kulturskole har lange tradisjoner og er Norges eldste kommunale kulturskole. Siden 1953 har barn og unge gått på skolen for blant annet å lære seg å spille et instrument eller å danse. Mange kjente artister har hatt sin første opplæring i kulturskolen. På mange måter har Narvik med sin kommunale kulturskole vært en pioner i landsdelen og inspirert andre kommuner til å satse på kvalitativt gode undervisningstilbud i kulturfag til barn og unge. I desember vedtok Narvik kommune å kutte fem av 12 stillinger ved kulturskolen fordi kommunen er i en dyp økonomisk krise. Vedtaket om stillingsreduksjoner rammer hele Narvik. Cirka halvparten av de 650 elevene som får undervisning ved skolen i dag mister tilbudet sitt fra høsten 2009 hvis myndighetene ikke tar ansvar og sørger for å opprettholde tilbudet. Befolkningen i Narvik er opprørt og fortvilet. Rundt 300 engasjerte mennesker deltok den 12. februar i en protestmartsj for å redde kulturskolen. Ordføreren i Narvik har fått overlevert 3000 underskrifter. Det kan også nevnes at Narvik kommune var den eneste kommunen fra Nord-Norge som deltok i konkurransen om å bli Norges beste kulturkommune. Dette kandidaturet er nå trukket tilbake.

Kultur

Foto: Luth

Nordland Fylkeskommune har et ansvar som regional utviklingsaktør til å hjelpe en kulturkommune i krise.
Narvik er vertskapskommune for Musikk i Nordland (MiN). MiN har sin base i Narvik og ble opprettet i 1993. Narvik kommune gjorde en stor innsats for landsdelsmusikerordningen og vant lokaliseringskampen ved opprettelsen av MiN. Som vertskommune forpliktet Narvik kommune seg til en betydelig lokal egenandel som siden 1993 betales årlig til Nordland Fylkeskommune. I den kulturelle krisesituasjonen som Narvik kommune nå er kommet i bør Fylkeskommunen og Narvik kommune kunne forhandle om en reduksjon av den kommunale betalingsandelen med et tidsperspektiv på to år, slik at Narvik kommune kan bruke disse midlene på å opprettholde sitt kommunale kulturskoletilbud. To år vil kunne gi kommunen tid til å finne gode løsninger for organisering og ressursutnyttelse i kulurskolen.
Regjeringen har annonsert at den vil bruke 20 milliarder kroner for å dempe de negative følgene av finanskrisen. Narvik ble i høyeste grad rammet av finanskrisen og konsekvensene for innbyggerne blir stadig mer tydelige. Nordland Fylkeskommune har fått 68,2 mill. og har mulighet til å bruke en prosentdel på kultur.

Jeg har følgende spørsmål til Fylkesråden:
1.Vil Fylkesråden ta et initiativ overfor Narvik kommune for å diskutere en eventuell avtale om en to årig reduksjon av kommunens egenandel som vertskommune for Musikk i Nordland under forutsetning av at pengene brukes til å opprettholde kulturskoletilbudet på samme nivå som i 2008?

Franziska Wika
Venstre
Mosjøen, 15.02.2009

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**