Tida er ikke inne for å vurdere EU-standpunkt nå

Uttalelse til Venstres Landsstyre fra Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi vet at blant medlemmene i Venstre er det delte meninger om Norge bør søke om EU-medlemskap. Ved landsmøtets behandling av saken i 2005 var det et knapt flertall for at Venstre fortsatt skal være et Nei-parti. Medlemmene er delt på midten i sin holdning til EU-spørsmålet, men det er full enighet om at vi skal respektere resultatet av en folkeavstemning.

Nordland Venstre mener at det er svært uklokt og ustrategisk å skifte standpunkt nå ut fra følgende argumenter.

1. Historisk begrunnelse
EU-saken splittet Venstre i 1972 og EU-motstanderne ble værende i Venstre, mens Ja-folk brøt og dannet nytt parti. Mange medlemmer over 55 år har vært trofast mot partiet siden den gangen, og partiets EU-standpunkt er viktig for mange av disse medlemmene.

2. Medlemmenes holdninger
EU-standpunktet har vært årsak til at mange har meldt seg inn i partiet i Venstre. På grunn av endringer i samfunnet de siste 20 år, særlig i Europa, har mange skiftet standpunkt, men har likevel valgt å bli værende i partiet sammen med EU-tilhengere som har blitt medlem på tross av partiets EU-standpunkt. De er trygge på at Venstre vil respektere en demokratisk folkeavstemning, og har vektlagt andre politiske begrunnelser for å bli Venstre-medlem.

3. Taktisk uklokt
Det er for tiden ikke noe folkekrav å søke EU-medlemskap. Meningsmålingene er ikke noen inspirator for å ta opp spørsmålet om EU-medlemskap på nytt. Det er derfor lite dagsaktuelt og et skifte av partiets standpunkt nå kan vanskelig oppfattes som noe annet enn en intern omkamp i partiet. Når vi vet at meningene er ca 50 % for og i mot, er det lite taktisk å ta omkamp hvert 4. år. Det kan føre til at partiet skifter standpunkt like ofte. Det må være bedre for partiet å holde på sitt EU-standpunkt, men med stor takhøyde for andre meninger. Dersom EU-standpunktet skal endres må det være et overveldende flertall for at det skal skje.

4. Politisk uholdbart i Nordland
Venstre har sagt at kampen mot oljeboring og seismikkskyting i Lofoten og Vesterålen er en av de viktigste miljøsaker for Venstre. Leder har til og med uttalt at det er umulig å være i en regjering som igangsetter oljevirksomhet i disse områdene. Da vil Nordland Venstre at det skal være fokus på dette. Dersom Venstre skifter EU.standpunkt vil oppmerksomheten mot Venstre i Nordland være skifte av EU-standpunkt, mens SV, KrF og SP vil få full oppmerksomhet om Lofoten og Vesterålen. Vi ber om at Venstre ikke setter oss i denne situasjonen.

Bodø 15.februar 2009.

Årsmøtet i Nordland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**