Ingen øremerking av eksta midler til sosialtjenesten

Venstre stilte forslag om å øke de ekstra midlene fra Staten til 2.5 mill. kr og redusere avsetningen til disposisjonsfondet for senere fordeling. Dette ble nedstemt mot Venstres stemme.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Asbjørn Eik-Nes

Foto: tonil

Det var under det ekstraordinære formannskapsmøtet 10. febr. at Asbjørn Eik-Nes fremmet forslaget om å øke avsetningen til sosialtjenesten. I budsjettbehandlingen for 2009 i høst ble det poengtert at reduksjonene skulle vises i alle etater. I forb. med statlige overføringer vil Venstre at det er til den sosialtjenesten vi skal øke med nye overføringer.
Under kommunestyredebatten ble det hevdet at det var mange som også trengte flere midler, bl.a tak over isbanen på Åkra, tak over Smeltehytten og belysning av sykkel- og gangstier i kommunen.
Derfor ble det viktig for Venstre å fremme forslaget i kommunestyret også, når alle andre trengende skal settes opp mot sosialtjenesten. Venstre bli igjen nedstemt mot egne stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**