Rødt kort til Opplandstrafikk og Oppland fylkesadministrasjon

Søndre Land Venstre reagerer sterk på Opplandstrafikks rutejustering av Landekspressen som ekskluderer ett av de mest sentrale tettstedene i Søndre Land kommune (tettstedet Fall).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Buss

Foto: N/A

Skandale – 5 min. viktigere enn 500 mennesker

Etter eget skjønn finner Opplandstrafikk og rutebilselskapet at det er viktigere å spare ca. 5 minutter på strekningen Dokka – Oslo (2t 45min.) enn å gi et sentralt tettsted, uten alternative kollektivtilbud, rimelig adgang til ekspressbuss ved at bussen kjører via Fall.

Søndre Land Venstre krever at Oppland Fylkesting gjennomfører et hastevedtak som instruerer Opplandstrafikk og Fylkesadministrasjonen til å gjeninnføre rutestopp i et av de mest sentrale tettstedene i Søndre Land.

Vi vil jobbe sammen med Venstres fylkestingsrepresentanter Eivind Brenna (Venstres 1. kandidat) og Sanna Saaromaa (Venstres 2. kandidat) for å få busstilbudet tilbake.

Landekspressen mellom Dokka og Oslo er et viktig kollektivtilbud for de som bor langs østsiden av Randsfjorden, sier Hans Ingwald Gamst (V).

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**