Nordland Venstre krever bedre transportløsninger!

Det var mange gode innspill til uttalelser fra flere lokallag om bedre transportløsninger. Raymond D. Jensen fra Meløy Venstre hadde et flott innlegg om viktigheten av bedre vei, da spesielt gjennom Glombergan, i Meløy.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I uttalelsen, hvor Nordland Venstre bl.a krever at hurtigrutas nåværende seilingsmønster og frekvens må opprettholdes, at Nord-Norgebanen må planlegges og bygges mellom Fauske og Narvik for deretter videreføres nordover og at fergemateriellet må fornyes, ble også E6 og Rv17 nevnt. Her fikk Raymond årsmøtet med på et vedtak som sier: E6 og Rv17 må utbedres og strakstiltak må iverksettes for spesielt svake strekninger.
Nå er det selvsagt mange plasser som bør utbedres, men fra Meløy side ble det fremhevet den ekspansive industrisatsingen som gjør at trafikken har økt betraktelig.

Her viser Raymond bilder fra den dårlige veistrekningen gjennom Glombergan.

Raymond D. Jensen

Foto: Jonas Bjørkli.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**