Einstemmig om E18 i formannskapet i dag

Eit einstemmig formannskap støtta rådmannens innstilling om Nasjonal transportplan om firefelts E18 mellom Tvedestrand og Arendal, sterk prioritering av den nemnte strekninga,

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


krav om at vegvesenet straks får klarsignal om detaljplanlegging av trasé.

Jan Kløvstad viste fram skremmande kartskissen der alle dødsulykker og andre ulykker er plassert på kartet over dagens E18.

Sjå Arendals Tidende om debatten. Også Agderposten skriv om debatten.

FrPs Arne Austenå foreslo å utsette all tenking omkring jernbane til E18 har tilfredsstillande standard, men fekk berre FrPs eigne stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**