Vi må avbyråkratisere Nav

Køene av søknader om dagpenger på Nav-kontorene vokser, og Regjeringen har fortsatt ikke kommet med noen forslag for å bedre på situasjonen. – Venstre foreslår å innføre en automatisk rett til dagpengeutbetaling etter 14 dager, skriver Guri Melby i et leserinnlegg som du kan lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Vi må avbyråkratisere Nav

Papirbunke

Finanskrisen fører med seg en eksplosiv økning av antallet arbeidsledige, og med den følger en like eksplosiv økning i søknader om dagpenger. I Adresseavisen den 20. februar kan vi lese at Nav i Trøndelag har relativt kort behandlingstid, men dessverre ser vi at Nav-kontorene på mange steder ikke er i stand til å ta unna køen. Dette fører til at mange må vente alt for lenge på behandling av søknaden sin og dermed utbetaling av dagpenger man har rettmessig adgang til.

Når resultatet blir at stadig flere blir henvist til sosialkontoret mens de venter på søknaden, må vi erkjenne at systemet ikke fungerer etter intensjonen, og vi må være villige til å se på alle virkemidler for å få løst et akutt problem. Selv med økning av antall ansatte i NAV-systemet er det lite trolig at de klarer å ta unna køen fort nok.

Venstre foreslår derfor å innføre en automatisk rett til dagpengeutbetaling etter 14 dager, uavhengig om søknad om dagpenger er ferdigbehandlet av NAV eller ikke. På denne måten får vi med en enkel og ubyråkratisk ordning ryddet opp i de uverdige forholdene som mange i dag opplever. Vi håper Regjeringen nå tar tak i denne uholdbare situasjonen, og vurderer dette forslaget.

Guri Melby

Guri Melby
Stortingskandidat for Venstre i Sør-Trøndelag

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**