Kommunestyremøter på internett?

Åmot Venstre stiller i neste spørretime onsdag 11.mars spørsmål om kommunestyremøtene i Åmot kan overføres på internett.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Åmot Venstre fikk i 2008 enstemmig vedtatt “Åpen spørretime” i forbindelse med kommunestyremøtene.

Det er viktig å legge til rette for deltakelse og påvirkning gjennom ulike kanaler. Overføring av kommunestyremøtene på nett vil åpne for nye samhandlingsformer som kan styrke lokaldemokratiet. Det er viktig å utnytte det demokratiske potensiale i bruk av slik teknologi.

Åmot Venstre har sendt inn følgende spørsmål til spørretimen den 11.03.2009:

En fellesnevner for et godt lokaldemokrati er god kommunikasjon, dialog og samhandling med kommunens borgere.

Åmot kommune legger allerede ut sakspapirene til kommunestyremøtene. IKT er derfor et godt verktøy til å synliggjøre de politiske prosessene i kommunen.

Åmot Venstre mener at en slik ordning med overføring av kommunestyremøtene på internett vil utvide den politiske arena.

Åmot Venstre ønsker å gjøre kommunestyremøtene mer tilgjengelig for kommunens borgere. Vil Åmot kommune overføre kommunestyremøtene på internett? Og når kan evt. en slik ordning tre i kraft?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**