Nav-reformen slår sprekker

– I lys av de siste dagers oppslag rundt problemene i Nav-systemet, er jeg bekymret for om bemanningen ved Nav i Trondheim er god nok i forhold til de utfordringer som kommer med økt arbeidsledighet, sier kommunalråd Jon Gunnes, som i dag stiller spørsmål om dette til ordføreren i formannskapet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Jon Gunnes

Jon Gunnes

Bakgrunnen for spørsmålet er Navs store utfordringer med å utføre sine primæroppgaver, samt regjeringens utsettelse av deler av reformen. Jens Stoltenberg sier til NRK mandag:
“Vi har bestemt at vi skal utsette en av reformene, nemlig at man skal lage nye ordninger innenfor arbeidstilvenningspenger, som skal erstatte blant annet attføringsstønad og rehabiliteringspenger”.

I Trondheim kommunes budsjett for 2009 har man imidlertid lagt til grunn en økende satsning på Nav, gjennom denne formuleringen:
“Hovedstrategien i Nav-satsingen : Beholde arbeid, skaffe arbeid og øke den enkeltes samfunnsdeltakelse. Nav er en viktig brikke i fattigdomssatsingen. Trondheim kommune har hatt en stor kostnadsvekst de siste årene og samtidig lagt opp til besparinger i tiden fremover.”

Jon Gunnes’ spørsmål til ordføreren er derfor: Hva betyr det for Trondheims befolkning at vi får utsettelse av reformen? Hva vil skje med kommunens økonomi med større arbeidsledighet og et enda større antall som søker sosialstønad? Når arbeidsledigheten nå stiger i rekordfart, er da NAV i Trondheim godt nok bemannet, og har de den riktige kompetansen i forhold til de utfordringer som kommer?

Relaterte saker:
Arbeidsminister Dag Terje Andersen innrømmer Nav-skandale.
Leserinnlegg fra Guri Melby om avbyråkratisering av Nav.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**