Samferdselsstrategi og Kongsvingerbanen

Nes Venstre innviterer til gruppemøte for gjennomgang av samferdselsstrategi og Kongsvingerbanen mandag 2. mars 2009.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Tog Finse

Foto: Natur og Ungdom

Jernbaneverket har publisert en rapport om Kongsvingerbanen som ikke er spesielt ambisiøs med tanke på å få økt antall avganger og redusert reisetid mellom Årnes og Oslo.

Rapporten skisserer en del tiltak som skal øke antall reisende fra Kongsvinger, men tilbudet for Nesbuen blir ikke merkbart bedre verken i frekvens eller tidsbruk.

Rapporten bærer preg av at ingen har turt å ta et skikkelige grep for å få et bedre og mer differensiert tilbud. I motsetning til andre linjer ut fra Oslo, vil det fortsatt ikke være et regiontogtilbud på Kongsvingerbanen på tross av reiselengden.

Kongsvingerbanen er i dag overbelastet på enkelte deler av strekningen, det ligger ingen reelle forslag til å løse denne problematikken i rapporten. Snarere skal trafikken tilpasses sporene slik de ligger. Dette er en tafatt tankegang som mangler ambisjon og miljøprofil.

Rapporten diskuteres i forbindelse med revideringen av samferdselsstrategien.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**