Studenter er en viktig målgruppe

Kommunestyret vedtok den 11.02.2009 handlingsplan for 2009 for Åmot i Utvikling.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Åmot Venstre kom sammen med AP med et par endringsforslag som de ønsket skulle tilføyes planen.

Under punkt 2.2.Bosetting tilføyes studenter som et eget punkt under målgrupper.

Under punkt 3.0 Bosetting/tilflytterprosjekt tilføyes også studenter som eget punkt under målgrupper.

Begge forslag ble enstemmig godkjent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**