Viktige støyrapporter fremstår som hastverksarbeid

Venstres Vidar Grundetjern er skeptisk til kvaliteten på støyrapporter utarbeidet i forbindelse med utbyggingen av nye RV44 og utvidelsen av E39 Stangeland-Sandved.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


I sist møte for Utvalg for byutvikling uttrykte Venstres representant, Vidar Grundetjern sin bekymring for kvaliteten på støyrapportene utarbeidet i forbindelse med utbyggingen av nye Riksvei 44 og utvidelsen av E39 Stangeland-Sandnes.

Støyrapporten for RV44 er preget av mangler og slurv

– Støyrapporten fremstår som mangelfull, er preget av antagelser som kunne vært dokumentert og gir et inntrykk av å være et ”hastverksarbeid” sier Grundetjern til Sandnes.Venstre.no.

Den viser blant annet Nord/Sør feil på flere kart, feil eiendom og baserer sine konklusjoner på antagelser og gamle prognoser.

– Det som gir sterkest grunn til bekymring er at den er utarbeidet av to fagpersoner, kontrollert av en til, motatt og lest av veivesenet, motatt og lest av kommunen og deretter sendt ut til UBU som melding. Allerede første kontrollerende internt i Sinus burde ha sendt denne i retur internt, fortsetter Grundetjern.

Behov for kulvert langs E39 Stangeland-Sandved
Sandnes Venstre vil fortsette å arbeide for kulvert langs E39 Stangeland-Sandved og støyrapporten viser at dette er nødvendig.

– Etter å ha lest rapporten om støy for E39 Stangeland-Sandved fikk jeg bekreftet at det må arbeides videre med å få på plass kulvert, sier Grundetjern

Tilgivelse fremfor tillatelse
Rapportene er eksempler på kritikkverdig atferd fra Statens Veivesens side og gir grunn til bekymring.

– Samlet sett er disse rapportene klare eksempler på at alt fra enkeltmennesker til kommunen blir overkjørt av Veivesenet som kjører flatt på å få tilgivelse i ettertid. Hvor selvfølgelig alt annet blir for dyrt, avslutter Grundetjern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**