Åpent gruppemøte 3. mars

Alle medlemmer er velkomne til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe, mandag den 3. mars mellom 18.30 og 20.00. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Til: Alle medlemmer i Nordre Aker Venstre
Kopi: Oslo Venstre

ÅPENT GRUPPEMØTE MANDAG 2. MARS
I tråd med møteplan innkalles det med dette til åpent gruppemøte i Venstres bydelsutvalgsgruppe:

Mandag den 2. mars 2009 kl. 1830 – 2000. Møtet avholdes i bydelsadministrasjonens lokaler i 5. etg. i Nydalsveien 21.

Forslag til saksliste:

Sak 06/09 Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 07/09 Godkjenning av referat

Sak 08/09 Bydelsutvalgsmøtet den 05.03.09

Sak 09/09 Orienteringssaker

Nordre Aker Venstre

Oslo Venstre

Bystyregruppen

Stortingsgruppen

Sak 10/09 Eventuelt

Sakslisten til bydelsutvalgsmøtet finner du på bydelens hjemmesider: [eksternlink#http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/ ]http://www.bydel-nordre-aker.oslo.kommune.no/lokalpolitikk/saker_og_protokoller/ [/link]

Oslo, den 25. februar 2009

Med vennlig hilsen
Venstres bydelsutvalgsgruppe i Nordre Aker

Per E. Braseth-Ellingsen /s/
Gruppeleder
Tlf: 90 73 02 62
E-post: [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**