Felles politisk plattform 2009-2011

Folkehelse

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Folkehelsearbeid gir økt livskvalitet for den enkelte, og er helt avgjørende for å redusere utgiftene i helsesektoren. Økt fysisk aktivitet og sunt kosthold kan redusere hyppigheten av en rekke lidelser. Nordland fylkeskommune må fremme gode tiltak for å bedre folkehelsen generelt, og spesielt i forhold til unge og eldre.

De samarbeidende partiene vil:

Ha alle kommunene i Nordland med i folkehelsesatsingen, blant annet gjennom partnerskapsavtaler. Ved å fokusere på konkrete planer kan kommunen sammen med frivillige organisasjoner få til mye godt folkehelsearbeid. Barn og unge må ha spesielt fokus i dette arbeidet.
Iverksette tiltak i videregående opplæring knyttet til kosthold, fysisk aktivitet og rusforebygging.
Prioritere samarbeid mellom de nordnorske fylkeskommunene, fylkesmennene og Helse Nord.
Ha en offensiv satsing på rehabilitering. Det vil styrke den enkeltes mulighet til å klare seg selv, og samtidig sørge for redusert behov for hjelp fra det offentlige.
<--- tilbake til oversikt politisk plattform

Politisk samarbeid i Nordland

Politisk samarbeid i Nordland

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**