Felles politisk plattform 2009-2011

Fylkeskommunen — en viktig arena for alle.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


De samarbeidende partiene er enige om at fylkeskommunen er et viktig forvaltningsledd i det norske demokratiet. Fylkeskommunen har en viktig rolle i å utvikle Nordlandssamfunnet til beste for alle. Fylkestinget skal også være et viktig talerør for befolkningen i Nordland i forhold til sentrale myndigheter.

Nordland har tilgang på store ressurser som skal forvaltes med tanke på nåværende og framtidige generasjoner. Det handler om å legge til rette for en langsiktig verdiskaping. Det gode liv for nordlendingen handler imidlertid om mer enn materielle verdier. Det handler også om å satse på de nære fellesskap der livskvalitet er like viktig som økt økonomisk velstand.

Arbeidet med å utvikle Nordland fylkeskommune videre som en sentral aktør i samfunnsutviklingen skal skje innenfor forsvarlige økonomiske rammer. Det er et mål for de samarbeidende partier å bidra til en resultatoppnåelse som bidrar positivt til fylkeskommunens evne til å videreføre prinsippet om høy egenkapitalgrad i investeringer.

<--- tilbake til oversikt politisk plattform

Politisk samarbeid i Nordland

Politisk samarbeid i Nordland
Foto: datatekst

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**