Når eplet råtner

Siv Jensen skal ha ros for at hun sier det hun mener og dermed skaper tydelighet rundt sin egen og partiets feiloppfatninger. Noen ganger fortjener hennes forvirring kun å bli møtt med taushet.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Hennes uttalelser om "snikislamisering" angår oss alle og vi plikter å imøtegå henne blant annet:

Krystallnatt, markering

Foto: Smaalenenes Avis

1) fordi de fleste av oss har naboer, kolleger, bekjente, venner, elever, forretningsforbindelser eller andre kontakter med annen religiøs eller politisk tro, som representerer andre kulturuttrykk, snakker litt annerledes eller ser litt annerledes ut enn flertallet av oss. Er det noen av disse vi ikke vil vel bare fordi de er "annerledes"?
2) fordi ord er med på å skape virkelighetsforståelse, noen ganger også virkelighet. Dessverre skaper også Siv Jensens ord en slags "virkelighetsforståelse" hos mange, men i dette tilfellet er Jensens såkalte virkelighetsbeskrivelse så uriktig at de oppfatningene hun uttrykker ikke bidrar til økt innsikt, men flere fordommer.
3) fordi vi ved å la Jensens uttalelser stå uimotsagt stilltiende aksepterer hennes beskrivelser. Ved å beskrive andre på den måten hun gjør, beskriver hun også oss "majoritetsnorske" på en måte som skaper umiddelbart og vedvarende ubehag. Jensens beskrivelse kan gjøre like mye skade på vår norske sjølforståelse og andres oppfatninger av oss, som den skader de hun egentlig ønsker å ramme. Om ikke annet så bare av hensyn til vår egen sjølresepkt, har vi en kulturell forpliktelse til å imøtegå Jensen. Dypest sett handler dette om utviklingen av norsk sivilisasjons- og demokratiforståelse, og det plikter vi som borgere å ta alvorlig.
4) fordi de aller fleste av oss er såpass trygge på hva vi står for, hva vi tror på, hvilke kvaliteter vi vil dyrke og hvilke unoter vi vil dempe at vi er i stand til å bidra til å videreutvikle et robust og flerkulturelt Norge.
5) fordi mange av oss "majoritetsnordmenn" heller ikke alltid passer inn i flertallets prioriteringer og verdisyn, men vi vil gjerne bli respektert likevel. F.eks er ikke flertallets kroppsideal lett å bære for de tunge. Røykere er en utgruppe noen mener skal stenges ute fra felles velferdsgoder. Narkomane likeså. Som kronisk avholdende fra alkohol vet jeg sjøl litt om hvordan "norske nordmenn", som gjerne evner å kombinere høy utdannelse med lav dannelse, uttrykker både sin akutte og kroniske intoleranse overfor mennesker som ikke drikker alkohol. Hvis slike uttrykte fordommer overføres på andre kulturytringer som er disse nordmenn fremmed, kan de i noen situasjoner minne om rasisme.
6) fordi vi som nasjon ikke bare har en stolt historie å vise til mht hvordan vi har greidd å ivareta minoriteters rettigheter i situasjoner der majoritetssamfunnet har sviktet, enten av dumhet eller vanvare. Det er nok å si "jøde" og "mellomkrigstid". Vi må så langt vi kan være føre var mot såvel dumhet som vanvare og "ikke tåle så inderlig vel den urett som ikke rammer deg selv".

Det kan synes som om FrPs røde eple er rammet av politisk uvær og blitt til nedfallsfrukt som lett råtner, noe gartner Jensen har sett . For å berge restverdiene la hun sist lørdag eplet sitt i saftkokeren og ut tyter den litt brunaktige safta som gjerne er resultatet av bedervet råvare. Lærdommen bør være at bedervet frukt legges i komposten, ikke i saftkokeren.

Stein Hoset, Venstre, Alvdal

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**