Nei til felles valgdag

I forbindelse med Arbeiderpartiets nye stortingsvalgprogram, er det kommet frem at det går mot flertall på Stortinget for å avholde stortings- og lokalvalg samme dag. Lokalvalgene i 2011 kan dermed bli de siste. – Jeg er redd for at felles valgdag på sikt vil svekke lokaldemokratiet, og håper å få støtte for dette i bystyret, sier Guri Melby.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Guri Melby

Foto: Ole Morten Melgård

I forslag til nytt stortingsvalgsprogram går Arbeiderpartiet inn for å innføre felles valgdag for stortings- og lokalvalg. Begrunnelsen for dette er at man da kan oppnå høyere valgdeltakelse. — Høyere valgdeltakelse må ikke bli et må for enhver pris, og med felles valgdag vil de lokale sakene bli trengt i skyggen av de nasjonale debattene og over tid true lokaldemokratiet, sier lokalpolitiker og stortingskandidat Guri Melby. Melby oppfordrer derfor Aps lokalpolitikere i Trondheim om å gå imot programkomiteens forslag, og håper de vil støtte hennes interpellasjon i bystyremøtet torsdag.

Oppslutningen rundt lokalvalg er i dag lavere enn ved stortingsvalg, selv om deltakelsen økte i 2007. Dersom stortingsvalget blir lagt på samme dag som fylkestingsvalget og kommunevalget, vil trolig interessen for lokalvalget blir ytterligere svekket. – Regjeringsspørsmål vil trolig overskygge trafikkløsninger i Trondheim sentrum, skolestruktursaker i Meldal, plassering av idrettshall i Orkdal eller utbygging av videregående skoler i Sør-Trøndelag. Det er allerede et problem at rikspolitikerne overskygger lokalvalgkampen, med felles valgdag vil dette bli forsterket ytterligere, sier Melby.

Melby er også bekymret for hva som vil skje med de mindre partiene. – For de mindre partiene, som pr i dag ikke er representert på Stortinget, kan det bli enda vanskeligere å synes. Det er all grunn til å tro at partier som Rødt og Miljøpartiet de grønne, som i dag har sterke lokale frontfigurer i Trondheim, ville fått lavere oppslutning med felles valgdag. Det lokale mangfoldet står derfor i fare for å forsvinne, sier Melby.

Interpellasjonen og svaret fra ordføreren kan du lese her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**