Kommunen må få ansvar for kameraovervåkingen

– Datatilsynets kontroll av kameraovervåking i Bergen sentrum er alarmerende for personvernet, sier Venstres Lars-Henrik Paarup Michelsen. Han ønsker å overføre tilsynsansvaret med kameraovervåking til kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**

Kamera

I dag er det Datatilsynet som fører tilsyn med og håndhever reglene i personopplysningsloven for kameraovervåking. Venstre mener imidlertid at kameraovervåking av byens innbyggere er et politisk spørsmål som må avgjøres av byens egne folkevalgte.

– Det er først og fremst personvernet til innbyggerne i kommunen som berøres når torget eller handlegaten overvåkes. Derfor vil vi i Venstre at kommunene må få ansvar for kameraovervåkingen. En overføring av tilsynsansvar kan dessuten bidra til at personvernspørsmål kommer høyere på den lokalpolitiske dagsorden, og vil stimulere til en lokal debatt og bevisstgjøring om personvernspørsmål, sier Paarup Michelsen.

Lars-Henrik Paarup Michelsen

Venstre mener dessuten at effektivitetshensyn taler for at tilsynsansvaret flyttes til kommuner som ønsker det.

– Antallet overvåkingskameraer er dessverre økende. Datatilsynet har i dag ikke kapasitet til å føre tilsyn med om all overvåking oppfyller lovens krav. Overføres tilsynsansvaret til kommunene, vil det kunne åpne for en intensivering av kontrollen i den utstrekning det er behov for det, avslutter Paarup Michelsen.

Les om saken i BA.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**