– Lettere for synshemma med markeringsstreker, seier Venstre

I bystyredebatten om bruk av 27 millionar kroner frå regjeringa til tiltak for å sette folk i arbeid, foreslo Venstres Jan Kløvstad på vegner av bystyrefleirtalet å merke alle belegg og golv med markeringsstrekar for å gjere det letterae for synshemma å klare seg sjølv.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Jan Kløvstad hadde vore i kontakt med fleire synshemma som meiner det er svært viktig at denne tankegangen om tilgjenge for alle gjennomsyrer all tenking i planlegging.

Fleirtalspartia pluss Sosialistisk Vensgtreparti stemte for dette, mens Framstegspartiet, Høgre og Pensjonistpartiet stemte for rådmannens opprinnelege forslag utan føringa om å gjere daglegdagen lettare for synshemma.

Fleirtalet bad også rådmannen tilpasse trafikktryggleikstiltaka med arbeidet i det politisk oppnemnte trafikktryggleiksutvalet.

Rådmannens forslag med tillegga frå posisjonen ved Jan Kløvstad blei vedtatt med 23 mot 16 stemmer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**