Medlemsmøte 2. mars 2009

Sande Venstre avholder medlemsmøte 2. mars kl. 19.00. Møtet avholdes på rådhuset, møterom Sakskøping. Møtet er åpent.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**


Saksliste:
1. Godkjenning av innkallelse og referat fra møtet 26. januar.
2. Gjennomgang av saker som skal opp i Formannskapet 04.03. og Kommunestyret 11.03.
3. Info fra Temagruppen – Tema: Miljø
4. Info fra Fylkesårsmøtet
5. Valgkampen 2009
6. Kommunedelplan — Sande Sentrum
7. Venstreskolen trinn 1
8. Innmeldte saker
9. Eventuelt.

Saker som ønskes tatt opp på møtet meldes til Per Martin Berg: 95 70 33 40 / [email protected]

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 15 år siden.**